Χρήσιμα Έγγραφα

Στη σελίδα αυτή έχουμε συλλέξει για ευκολία αναφοράς τα βασικά έγγραφα των κύριων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που είναι ανοικτά αυτή την περίοδο. Στη λίστα πιο κάτω παρατίθενται πρώτα τα κύρια Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ και στη συνέχεια τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την ΕΕ. Πατώντας πάνω στον τίτλο κάθε προγράμματος μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε τη σχετική λίστα εγγράφων.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Χρήσιμα Έγγραφα κύριων Σχεδίων/Μέτρων Χορηγιών:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

  • Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης
  • ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»
  • ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΕ

Εγκύκλιοι/Εγχειρίδια/Οδηγοί:

 

Χρήσιμα Έγγραφα κύριων Σχεδίων Χορηγιών:

ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

- ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

- ΣΧΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  • Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου - Πρoκήρυξη 2017: Οδηγός του Σχεδίου/άλλα έγγραφα

 

ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 

- ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.