Νέα

Στην ενότητα αυτή θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για δραστηριότητες ενημέρωσης, κατάρτισης/επιμόρφωσης που θα διοργανώνονται είτε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, είτε από άλλους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να διοργανωθούν με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

 Ανακοινώσεις

Μάθετε Περισσότερα

Δραστηριότητες

Παρακολουθείτε τον χώρο αυτό ώστε να ενημερωθείτε για δραστηριότητες αναφορικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Μάθετε Περισσότερα

Οπτικοακουστικό Υλικό

Μάθετε Περισσότερα
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.