i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με εθνική χρηματοδότηση.


Περιγραφή Προγράμματος

Το «RESTART 2016-2020» αποτελεί ένα πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πρωτοβουλίες και Προγράμματα.

 

Οι Βασικές Επιδιώξεις των προγραμμάτων του RESTART 2016-2020, αποτυπώνονται μέσα από τρεις (3) Πυλώνες Στρατηγικής:

 

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: «Έξυπνη Ανάπτυξη» - βασική επιδίωξη του πρώτου πυλώνα είναι η  έξυπνη ανάπτυξη, με έμφαση σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας, μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος ΕΤΑΚ της Κύπρου, της διασύνδεσής του με την παραγωγική βάση της οικονομίας, της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς του και της ενδυνάμωσης των δεσμών και της διαδραστικότητας ανάμεσα στα δομικά του στοιχεία.

 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ: «Αειφόρο Σύστημα ΕΤΑΚ» - η διασφάλιση της διαχρονικότητας και της δυναμικής του συστήματος ΕΤΑΚ και η ενίσχυση των μελλοντικών προοπτικών του, με έμφαση στην αριστεία και στην ενδυνάμωση της βάσης ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού της νέας γενιάς, αποτελεί βασική επιδίωξη του δεύτερου πυλώνα.

 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ: «Μετασχηματισμός Συστήματος ΕΤΑΚ» - επιδίωξη τέλος του τρίτου πυλώνα στρατηγικής αποτελεί η υποστήριξη του πλαισίου λειτουργίας του συστήματος ΕΤΑΚ και της παραγωγής προστιθέμενης αξίας από δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, μέσω της ανάπτυξης υποστηρικτικών εργαλείων και πιλοτικών μέτρων, της ενθάρρυνσης για προβολή και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της ανάπτυξης και διάδοσης της κατάλληλης κουλτούρας.

 

Οι τρεις πυλώνες των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 κατηγοριοποιούνται σε επιμέρους Ενότητες με ειδική στόχευση και εξειδικεύονται περαιτέρω μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να συμμετέχουν κατόπιν ανακοίνωσης από το ΙΠΕ σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και σχετικής αξιολόγησης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται στα €99.140.000, εκ των οποίων ποσό ύψους €45 εκ. προβλέπεται να καλυφθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της περιόδου 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ Προγράμματα του ΙΠΕ / RESTART εντάσσονται στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά συνέπεια οι σχετικές προσκλήσεις θα εμφανίζονται, κατά περίπτωση, στην αντίστοιχη κατηγορία των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΕ της Πύλης.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Ιστοσελίδα

https://www.research.org.cy/el/restart-2016-2020



Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (9 αποτελέσματα)


Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργων στο Πρόγραμμα 'Ορίζοντας 2020'»

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3810 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2020

Στόχος του Προγράμματος «Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργων στο Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"» είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ενθάρρυνση ερευνητών της Κύπρου να αναλάβουν την πρωτοβουλία να ηγηθούν πανευρωπαϊκών δικτύων και να υποβάλουν πρόταση ερευνητικού έργου στο Πρόγραμμα ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμπληρωματική Χορηγία»

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3811 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2020

Το Πρόγραμμα «Συμπληρωματική Χορηγία» στοχεύει από τη μια, στη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη συμμετοχή σε έργα του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ από τους κυπριακούς φορείς και από την άλλη, στην επιβράβευση των φορέων αυτών με την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους να ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 4215 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2020

Το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», στοχεύει στη διεθνή δικτύωση των κυπριακών φορέων. Μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών φορέων και ο περιορισμός των αδυναμιών που πηγάζουν από το μικρό μέγεθος της ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας»

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 4977 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2020

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στη γνωριμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με την έννοια της καινοτομίας και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με Φορείς Έντασης Γνώσης, που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες καινοτομίας προς αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» (SOLAR ERANET COFUND)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3815 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2017

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2017»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4038 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/06/2017

Το Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας και στην εμπέδωση από την κοινωνία της σημασίας της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες (Διαγωνισμούς, ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS Κύπρου»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4214 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS Kύπρου» στοχεύει στην ενθάρρυνση των καινοτόμων ΜμΕ να συμμετέχουν σε διεθνικές ερευνητικές δραστηριότητες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας ή η δημιουργία ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (GENDER-NET Plus)»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4976 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2018

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2018»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4975 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2018

Το Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας και στην εμπέδωση από την κοινωνία της σημασίας της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως διαγωνισμούς, ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.