Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περίληψη

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται μέσα από τα προγράμματα αυτά διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο. 


Συνολικός Προϋπολογισμός

Η κάθε Γενική Διεύθυνση έχει δικό της προϋπολογισμό για τα ετήσια προγράμματα εργασιών, ο οποίος καθορίζεται σε ετήσια βάση.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης διαφέρει κατά περίπτωση και καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σημείο Επαφής EE

Η κάθε Γενική Διεύθυνση έχει διαφορετικό σημείο επαφής, το οποίο καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων (μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο σημείο επαφής μέσα στην κάθε πρόσκληση).

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (52 αποτελέσματα)


European road safety actions aimed at tackling problems related to vulnerable road users, children, elderly and young drivers

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2778 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2014

Η παρούσα πρόσκληση εντάσσεται στα πλαίσια του DG Mobility and Transport Grant Programme και στόχος της είναι η υποστήριξη δράσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους νέους οδηγούς.

Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2774 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2014

Η παρούσα πρόσκληση εντάσσεται στα πλαίσια του DG Enterprise and Industry Grant Programme και θέτει σε εφαρμογή την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2010 σχετικά με τον τουρισμό, με ιδιαίτερη αναφορά στη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και βιομηχανικού τουρισμού και στον ...

Projects on Maritime Spatial Planning

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2776 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2014

Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του DG Enterprise and Industry Grant Programme και χωρίζεται σε τρία μέρη (Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική Θάλασσα και Μαύρη Θάλασσα). Ο στόχος των Έργων είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να αρχίσουν να υλοποιούν τον διασυνοριακό σχεδιασμό για τις θαλάσσιες ...

JOINT ENFORCEMENT ACTIONS UNDER THE MULTI-ANNUAL ACTION PLAN FOR THE SURVEILLANCE OF PRODUCTS IN THE EU

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2775 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2014

Η πρόσκληση αυτή προκηρύχθηκε στα πλαίσια του DG Enterprise and Industry Grant Programme. Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η υποστήριξη κοινών δράσεων για την εποπτεία της αγοράς και άλλα έργα τα οποία θα συμβάλουν σε μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα ...

New Integrated Mechanisms for Cooperation between Public and Private Actors to identify sports betting risks

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2942 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/02/2015

Οι στόχοι αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας των αθλητικών γεγονότων σε σχέση με το αθλητικό στοίχημα, η μείωση της διαφθοράς στον τομέα αυτό και η αποφυγή της χρήσης των στοιχημάτων για εγκληματικούς σκοπούς.

Interoperability improvements in Member States to enhance information sharing for maritime surveillance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2946 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2015

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα της θαλάσσιας επιτήρησης των αρμόδιων αρχών τους.  

Towards EU Regional Economic Convergence (TREC) - Pilot Projects to reinforce collaboration among clusters and technology centres

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3017 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/07/2015

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να ξεκινήσει πιλοτικά προγράμματα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ συστάδων επιχειρήσεων και των σχετικών κέντρων τεχνολογίας . Αυτά τα πιλοτικά έργα θα πρέπει να συνάδουν με τις περιφερειακές προτεραιότητες την έξυπνη εξειδίκευση , την αξιοποίηση των ...

Call for proposals: Support of a common European network aiming at aligning the use of Building Information Modelling in public works

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3028 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/08/2015

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να αναπτύξει τις δραστηριότητες , τα έργα και τις δράσεις και μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την εισαγωγή και τις προδιαγραφές για το Building Innovation Modelling (BIM) σε δημόσια έργα στην Ευρώπη .

Preparatory Action - Funding for the rehabilitation of victims of torture

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3159 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2015

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επιτρέπουν σε νέα ή υφιστάμενα κέντρα αποκατάστασης που είναι εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρουν σε θύματα βασανιστηρίων είτε αυτά είναι πολίτες της ΕΕ ή μετανάστες που διαβιούν στην Ένωση ...

Projects supporting business transfers to employees creating a cooperative in order to ensure the sustainability of SMEs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3051 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2015

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων στους υπαλλήλους ή τους εργαζόμενους οργανωμένους σε συναιτερισμό και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη ενός συνεταιριστικού μοντέλου στην Ευρώπη .

Pilot project supporting networks of young creative entrepreneurs: EU and third countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3216 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Το πιλοτικό αυτό σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα συγκεντρώσει τα υφιστάμενα δίκτυα των νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και στη διευκόλυνση της δημιουργία νέων τέτοιων δικτύων. Η πλατφόρμα θα ...

EU Network of Creative Hubs and Co-working Spaces

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3217 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη δημιουργία και την υποστήριξη ενός Πανευρωπαϊκού δικτύου δημιουργικών κόμβων (hubs) και συνεργατικών χώρων (co-working spaces) για τους επαγγελματίες των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Αυτό θα επιτρέψει την προώθηση διατομεακής ...

Joint enforcement actions under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3162 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την αυξημένη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς πέραν των συνόρων εντός της ΕΕ .

Development of innovative, low-impact offshore fishing practices for small-scale vessels in outermost regions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3164 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2015

Το πιλοτικό πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή γνώσεων σε σχέση με τις χαμηλού αντικτύπου τεχνικές αλιείας ανοικτής θαλάσσης μεταξύ των αλιέων από απομακρυσμένες περιοχές, με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των τεχνικών αυτών και με κύριο στόχο την ελάφρυνση ...

Call for proposals "Projects in the context of the Integrated Maritime Policy in the Black Sea and/or Mediterranean Sea regions"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3246 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/11/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα επιχορηγήσει έργα που θα στοχεύουν στη στήριξη συγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Θαλάσσιων Πολιτικών ( ΟΘΠ ) προσεγγίσεων και πρωτοβουλιών , καθώς και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας , την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στη γαλάζια οικονομία ...

Thematic Routes on Underwater Cultural Heritage

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3382 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016

Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι η προώθηση της δημιουργίας τουριστικών θεματικών διαδρομών στην υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά και η διατήρησή της ως ένας τρόπος για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των παράκτιων και θαλάσσιων τομέα του τουρισμού και την προώθηση της διαφοροποίησης ...

ICT interoperability improvements in Member States to enhance information sharing for maritime surveillance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3417 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη όσον αφορά τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών θαλάσσιας επιτήρησης έτσι ώστε να ενισχυθεί η διατομεακή και διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ...

Projects on Maritime Spatial Planning (MSP)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3422 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2016

Ο στόχος των έργων είναι να στηρίξουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ΘΧΣ στα θαλάσσια τους ύδατα και η υλοποίηση της συνεργασίας σε διασυνοριακό σχεδιασμό στη θαλάσσια λεκάνη τους.

A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3455 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2016

Ο απώτερος στόχος της παρούσας πρόσκλησης  είναι να επιτρέψει στους νέους μαθητευόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους , ενισχύοντας παράλληλα και την αίσθηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη .

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016: Απλά Προγράμματα, Πολυπρογράμματα: Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης που αφορούν τα Γεωργικά Προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014-2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3496 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2016

Η πρόσκληση αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από 70% μέχρι και 85% από την Ε.Ε. ενώ το υπόλοιπο βαρύνει τους ίδιους τους αιτητές.

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3489 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2016

Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση , σε επίπεδο ΕΕ / διακρατικό επίπεδο, των αλλαγών στην απασχόληση και εργασίας και των προκλήσεων του κοινωνικού διαλόγου που σχετίζονται με θέματα ...

Joint enforcement actions under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3491 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2016

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η παροχή οικονομικής υποστήριξης που να επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς και των τελωνείων να συνενώσουν τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη και να εφαρμόσουν πολιτικές φιλικές προς τις ΜμΕ.

Enhancing quality jobs, apprenticeships and traineeships in the tourism sector across Europe

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3499 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2016

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την υιοθέτηση της υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την ΕΕ , με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ.

Blue Technology: Transfer of innovative solutions to sea basin economies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3559 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη στρατηγική των διακρατικών εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη κοινών οδικών χαρτών σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης , προκειμένου να συντονιστούν  επενδύσεις για την καινοτομία σε μια συγκεκριμένη αλυσίδα υψηλού δυναμικού ...

Nautical Routes for Europe / Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3702 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2017

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης προτάσεων είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων και η προώθησή τους μέσω της δημιουργίας διακρατικών τουριστικών θεματικών διαδρομών στις παράκτιες περιοχές στους τομείς του ναυτικού τουρισμού και του  τουρισμού ...

Maritime Spatial Planning (MSP)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3835 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία και την εφαρμογή των Σχεδίων Ναυτικής Χωρικής σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ. Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι: 1) να στηρίξει συγκεκριμένες δράσεις στα κράτη μέλη που θα βοηθήσουν στην ...

Copernicus Incubation Programme

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3923 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/04/2017

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να οργανώσει το πρόγραμμα Copernicus Incubation, το οποίο αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της εκκόλαψη 20 νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Ευρώπη για κάθε χρόνο για 3 χρόνια. Ο δικαιούχος της παρούσας πρόσκλησης θα είναι υπεύθυνος για την τακτική διοργάνωση και ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes – Information and promotion of beef products targeting any third country

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3865 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for multi programmes increasing the awareness of Union sustainable agriculture on the internal market

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3866 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for multi programmes – Union quality schemes - internal market or third countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3867 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: (α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes – Information and promotion of milk/dairy products, pig meat products or a combination of those two targeting any third country

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3868 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS /Support for multi programmes – merits of Union agricultural products - internal market or third countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3869 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR SIMPLE PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes – Information and promotion in other third countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3870 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes - Information and promotion in Africa, Middle East, Iran or Turkey

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3871 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes - Information and promotion in USA, Canada or Mexico

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3872 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR SIMPLE PROGRAMMES 2017CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes – Union quality schemes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3873 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes – merits of Union agricultural products

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3874 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes - Information and promotion in China, Japan, South Korea, Taiwan, South East Asia or India

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3875 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

GROWTH / Representation of SMEs' interests in European Standardisation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3915 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην σύναψη  συμφωνίας για Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης με μια ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης.

Establishment of the Copernicus Caroline Herschel Framework Partnership Agreement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4218 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η καθιέρωση μιας εταιρικής σχέσης πλαισίου μεταξύ της Επιτροπής και των συμμετεχόντων κρατών του Copernicus για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα προωθούν την: - Χρήση των δεδομένων και πληροφοριών του Copernicus (πρόσληψη χρηστών) - Ανάπτυξη ...

Media Literacy for All

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4254 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2017

Στόχος είναι να δοκιμαστούν καινοτόμες ενέργειες που στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας των πολιτών να σκεφτούν κριτικά το περιεχόμενο που λαμβάνουν μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που προέρχεται από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, την αύξηση της ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2018 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for multi programmes – Information and promotion in sustainable sheep/goat meat production

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5078 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της  Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR SIMPLE PROGRAMMES 2018 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes – Union quality schemes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5079 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2018 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for multi programmes – Information and promotion about fruits and vegetables in the context of proper dietary practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5080 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της  Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2018 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for multi programmes – Union quality schemes OR merits of Union agricultural products

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5081 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της  Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2018 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for multi programmes – Information and promotion in any third country(ies)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5082 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της  Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR SIMPLE PROGRAMMES 2018 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes – Information and promotion about merits of Union agricultural products

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5083 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR SIMPLE PROGRAMMES 2018 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes – Information and promotion in sustainable sheep/goat meat production

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5084 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR SIMPLE PROGRAMMES 2018 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes - Information and promotion in China, Japan, South Korea, Taiwan, South East Asia or Southern Asia

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5085 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR SIMPLE PROGRAMMES 2018 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes - Information and promotion in Canada, USA, Mexico or Colombia

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5086 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

CALL FOR PROPOSALS FOR SIMPLE PROGRAMMES 2018 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes – Information and promotion in other third countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5087 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι: α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών ...

Entrepreneurial capacity building for young migrants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5215 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2018

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία, τη βελτίωση και την ευρύτερη κατανομή των καθεστώτων στήριξης για τους μετανάστες επιχειρηματίες.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.