ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών μεταξύ των τομέων αυτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (€30.400.000.000) κατανέμεται στους τρεις τομείς ως ακολούθως:

  1. Μεταφορές €24.05 δις
  2. Ενέργεια: €5.35 δις
  3. Τηλεπικοινωνίες: €1.04 δις


Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ) θα καθιστά δυνατή την προετοιμασία και υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πολιτικής των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Ειδικότερα, το ΔΣΕ θα υποστηρίζει την υλοποίηση εκείνων των έργων του κοινού ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων υποδομών και υπηρεσιών, ή στην αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών, στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Θα δοθεί προτεραιότητα στους ελλείποντες κρίκους στον τομέα των μεταφορών. Το ΔΣΕ θα συνεισφέρει επίσης στην υποστήριξη έργων με Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και σημαντικά κοινωνικά οφέλη τα οποία δεν λαμβάνουν ικανοποιητική χρηματοδότηση από την αγορά. 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη είναι να συνεχίσει την οικονομική ανάπτυξη και να υποστηρίξει την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. To ΔΣΕ επικεντρώνεται στην παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών που είναι έτοιμες να αναπτυχθούν περαιτέρω, και οι οποίες θα είναι βιώσιμες και διαχρονικά.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€30,400,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

30%-85%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια
  • Μεταφορές
  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής

Μεταφορές:
1) Ελπίδα Επαμεινώνδα
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
email: eepamenonda@pwd.mcw.gov.cy
Τηλ.: +357 22 806643
2) Χάρης Χριστοδούλου
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
email: cchristodoulou@mcw.gov.cy
Τηλ.: +357 22 806654

Τηλεπικοινωνίες:
Ιωάννης Ερωτοκρίτου
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
email: ierotokritou@mcw.gov.cy
Τηλ.: + 357 22 814860

Ενέργεια:
Μιχάλης Χρυσάφης
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
email: mic.cie@cytanet.com.cy
Τηλ.: +357 22 409323

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facilityΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (64 αποτελέσματα)


CALL FOR PROPOSALS CONCERNING PROJECTS OF COMMON INTEREST UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY IN THE FIELD OF TRANS-EUROPEAN ENERGY INFRASTRUCTURE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2683 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/08/2014

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι να βοηθήσει στην προετοιμασία, εφαρμογή και εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας.

CALL FOR PROPOSALS FOR ACCESS TO DIGITAL RESOURCES OF EUROPEAN HERITAGE (‘EUROPEANA’) CORE SERVICE PLATFORM

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2693 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2014

Με μόνο περίπου το 20% της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς να έχει ψηφιοποιηθεί και με περιορισμένη προβολή των ψηφιοποιημένων πόρων, ιδιαίτερα πέραν των εθνικών συνόρων, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ύπαρξη τους στο διαδίκτυο και να επιδιωχθεί η περαιτέρω διασυνοριακή χρήση και αφομοίωση τους. Οι ...

Establishment of the SESAR Deployment Framework Partnership

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2739 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να θεσπίσει τη διαχείριση και την υλοποίηση της ανάπτυξης της διακυβέρνησης του SESAR. Στοχεύει επίσης στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων του Διευθυντή ...

Electronic identification and authentication — eIdentificantion and eSignature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2702 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2015

Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας του Διαδικτύου στην κοινωνία και την οικονομία, και σε σχέση με τον κίνδυνο της κλοπής ταυτότητας και την κατάχρηση των προσωπικών πληροφοριών, οι νομικά δεσμευτικές πράξεις προϋποθέτουν ασφαλείς υπογραφές (ηλεκτρονική υπογραφή) και για την πρόσβαση ασφαλείς ...

2014 CEF Transport ANNUAL WORK PROGRAMME CALL

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2782 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2015

Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί τη βάση για την οικονομική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) (μεταφορές) για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν περιλαμβάνονται στα πολυετή  προγράμματα εργασίας. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα στοιχεία ...

2014 CEF Transport MULTI-ANNUAL WORK PROGRAMME CALL

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2783 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2015

Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί τη βάση για την οικονομική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) (μεταφορές) για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος . Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα στοιχεία των υποδομών και απαιτήσεων που καθορίζονται στις ...

Trans-European transport network (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2408 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2015

Οικονομική ενίσχυση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων μεταφορών. Προτεραιότητα 1 – Επιτάχυνση/ διευκόλυνση της εφαρμογής των έργων που εμπίπτουν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα μεταφορών. Προτεραιότητα 2 – Μέτρα προώθησης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στις ...

Online Dispute Resolution

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3378 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2015

Η υποστήριξη προορίζεται για τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών.

CEF Energy: first Call for Proposals 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2982 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2015

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για φέτος του CEF στον τομέα της Ενέργειας θα διαθέσει κονδύλια για τη χρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας - δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Programme Support Action (PSA) for Intelligent Transport Services for Road (ITS)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3229 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2015

Οι ενέργειες που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της παρούσας προτεραιότητας θα αποτελούνται από την εφαρμογή της μελέτης συντονισμού, εναρμόνισης και τυποποίησης στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων κυκλοφορίας και μετακίνησης.

CEF-TC-2015-1 – eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3029 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

CEF-TC-2015-1 - eInvoicing 

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3030 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

CEF-TC-2015-1 - Public Open Data Generic Services 

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3031 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

CEF-TC-2015-1 - Safer Internet Generic Services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3032 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

CEF Energy: Second Call for Proposals 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3158 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2015

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι να βοηθήσει στην προετοιμασία, εφαρμογή και εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας.

CEF Energy: Second Call for Proposals 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3230 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2015

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για φέτος του CEF στον τομέα της Ενέργειας θα διαθέσει κονδύλια για τη χρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας - δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3265 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Η παρούσα πρόσκληση θα προωθήσει την εισαγωγή και την επιτάχυνση της χρήσης του eDelivery DSI ( ψηφιακή υποδομή υπηρεσιών ) μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στις οι χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, με σκοπό τον καθορισμό σημείων πρόσβασης

eInvoicing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3266 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Η παρούσα πρόσκληση θα προωθήσει την εισαγωγή και την επιτάχυνση της χρήσης του eDelivery DSI ( ψηφιακή υποδομή υπηρεσιών ) μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στις οι χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, με σκοπό τον καθορισμό σημείων πρόσβασης

Public Open Data Generic Services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3267 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Η παρούσα πρόσκληση θα συμπληρώσει και θα επεκτείνει την υποστήριξη που παρέχει στους παρόχους δεδομένων με δραστηριότητες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του 2014 , ιδιαίτερα όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων που παράγονται από τις δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό / περιφερειακό / ...

Safer Internet Generic Services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3268 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Ο ειδικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να δημιουργήσει και να συνεχίσει να στηρίζει τις γενικές υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ , με βάση τη διαλειτουργικότητα με τον πυρήνα της πλατφόρμας της ΕΕ και των υπηρεσιών της .

eProcurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3269 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να εσνωματωθούν οι λύσεις eTendering σε όλη την Ευρώπη με το eCertis.

eHealth Generic Services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3270 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016

Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών , έτσι ώστε να επιτευχθούν βιώσιμα ευρωπαϊκά συστήματα ν ηλ-υγείας και υπηρεσιών και σε διαλειτουργικές εφαρμογές .

eIdentification and eSignature (eID)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3271 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016

Ο στόχος είναι η προώθηση της υιοθέτησης και η επιτάχυνση της χρήσης υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες.

CEF Energy Call for Proposals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3488 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει έργα κοινού ενδιαφέροντος για να προετοιμαστούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας .

2016 CEF Telecom call - BRIS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3458 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016

Τα αποτελέσματα προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: - Να επιτρέπεται στα μητρώα επιχειρήσεων να υλοποιούν και να υποστηρίζουν τις απαιτήσεις, το μοντέλο δεδομένων και τα τυποποιημένα μηνύματα που προέρχονται από BRIS , το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ...

2016 CEF Telecom Call - EESSI

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3460 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016

Η πρόσκληση θα διευκολύνει τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων , για τα οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη , με την κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας EESSI (πυρήνας) για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα και επικοινωνία, καθώς και την επιχειρηματική υλοποίηση του έργου EESSI .

2016 CEF Telecom Call - eProcurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3461 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην εφαρμογή και την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού ενιαίου εγγράφου για τις δημόσιες συμβάσεις .

eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3463 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η αύξηση της υιοθέτησης και η επιτάχυνση της χρήσης του eDelivery DSI μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

eIdentification & eSignature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3464 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να ενσωματωθεί η eID ή / και ηλεκτρονική υπογραφή DSI σε ένα υπάρχον eService / σύστημα / σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμαμε διασυνοριακή λειτουργία να επιτρέψει στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ( ...

European eJustice Portal

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3465 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ενθάρρυνση της διασυνδεσιμότητας ( ανάπτυξη, εγκατάσταση , δοκιμή και λειτουργία) των γενικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει τις ενότητες της πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη να εξυπηρετήσουν ένα ...

Public Open Data

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3466 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συνεχιστεί η στήριξη προς την ηλεκτροπαραγωγή, συγκέντρωση και τη διασυνοριακή εναρμόνιση του τομέα των ανοικτών συνόλων δεδομένων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένων των πόλεων. 

Safer Internet

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3593 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συνεχίσει να στηρίζει το συντονισμό, τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του πυρήνα της πλατφόρμας που παρέχει πρόσβαση και διανομή περιεχομένου κατάλληλου για παιδιά και της ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων που ...

Second 2016 CEF Energy Call for Proposals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3576 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2016

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να επιτρέψει στα έργα κοινού ενδιαφέροντος να προετοιμαστούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας .

Automated Translation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3467 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016

Ο κύριος στόχος των ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί για το 2016 είναι να λειτουργήσει η πλατφόρμα βασικής υπηρεσίας για την εφαρμογή του αυτοματοποιημένου μηχανισμού προσαρμογής με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων προγραμμάτων εργασίας , καθώς και να επεκτείνει περαιτέρω τη συλλογή των ...

Cyber Security

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3468 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016

Οι δράσεις στο πλαίσιο του WP2016 είναι του τύπου «Γενικές υπηρεσίες» , όπως ορίζεται στον κανονισμό CEF . 

eInvoicing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3469 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016

Τρεις δραστηριότητες θα υποστηριχθούν WP2016 . Μία θα είναι η πρόσληψη της ηλε-τιμολόγησης , η δεύτερη θα στηρίξει τους φορείς παροχής υπηρεσιών κατά την εφαρμογή των παραδοτέων τυποποίησης και η τρίτη συμπληρώνει τις προηγούμενες δύο με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών eDelivery .

Europeana

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3470 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016

Με βάση την υπάρχουσα υποδομή , η υποστήριξη CEF προορίζεται τόσο για το συντονισμό , τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας Europeana και των σχετικών προγραμμάτων ένταξης / σύμπραξης , καθώς και για γενικές υπηρεσίες .

2016 CEF Transport AP Cohesion call

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3864 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2017

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2016 CEF Transport, υπάρχουν 4 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανοικτές: 2 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από το Ταμείο Συνοχής, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό €1,1 δις. • 2016 CEF Transport AP Cohesion call: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ...

2017 CEF Telecom call / Business Registers Interconnection System (BRIS)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3918 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2017

Τα αποτελέσματα προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: - Να επιτρέπεται στα μητρώα επιχειρήσεων να υλοποιούν και να υποστηρίζουν τις απαιτήσεις, το μοντέλο δεδομένων και τα τυποποιημένα μηνύματα που προέρχονται από BRIS , το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ...

2017 CEF Telecom call / eIdentification (eID) & eSignature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3919 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2017

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να ενσωματωθεί η eID ή / και ηλεκτρονική υπογραφή DSI σε ένα υπάρχον eService / σύστημα / σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμαμε διασυνοριακή λειτουργία να επιτρέψει στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ( ...

2017 CEF Telecom call / Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3920 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2017

Η πρόσκληση θα διευκολύνει τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων , για τα οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη , με την κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας EESSI (πυρήνας) για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα και επικοινωνία, καθώς και την επιχειρηματική υλοποίηση του έργου EESSI .

2017 CEF Telecom call / European e-Justice Portal

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3921 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη και σύνδεση των υπηρεσιών γενικής χρήσης με τις υφιστάμενες μονάδες της Ευρωπαϊκής Πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (την Βασική Πλατφόρμα της Υπηρεσίας), προκειμένου να εξυπηρετήσει ένα μεγαλύτερο κοινό να εκπληρώνειτη δημόσια ...

CEF/2017 CEF Transport Blending MAP Call

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3916 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2017

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή νέων υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη ή στην αποκατάσταση και την αναβάθμιση των υπάρχουσων υποδομών.  Επικεντρώνεται σε διασυνοριακά έργα και έργα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης ή τη γεφύρωση ελλειπόντων ...

2017 CEF Telecom Calls / eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4053 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να: - Συμβάλουν στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό eIDAS ώστε να επιτρέπεται η χρήση τους για την παροχή ηλεκτρονικών καταχωρημένων υπηρεσιών παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των ...

2017 CEF Telecom Calls / eProcurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4054 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017

Η βασική ιδέα πίσω από τη δράση του ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών DSI είναι η προώθηση της διαλειτουργικότητας στον τομέα των ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων. Νέες δραστηριότητες θα προστεθούν στο DSI κατά τα προσεχή έτη έως το 2020 για να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα σε όλους τους τομείς των ...

2017 CEF Telecom Calls / eHealth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4055 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη της Βασικής Πλατφόρμας Υπηρεσιών για τις ηλεκτρονικές συνταγές και την περίληψη ασθενών που ξεκίνησε στο πλαίσιο του WP2015. Περιλαμβάνει την υλοποίηση, λειτουργία και υποστήριξη της βασικής υπηρεσίας, καθώς και τη συντήρηση, την εξέλιξη, τη ...

2017 CEF Energy Call for Proposals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4052 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή την προετοιμασία και εφαρμογή σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα, η πρόσκληση πρέπει να συμβάλει στην υποστήριξη έργων ενεργειακής υποδομής ...

2017 CEF Telecom Calls / eInvoicing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4057 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2017

Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της υιοθέτησης συμβατών λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες θα διευκολύνουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προτύπου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το σύνολο των παρεπόμενων παραδοτέων τυποποίησης, όπως ορίζει η οδηγία ...

2017 CEF Telecom Calls / eTranslation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4058 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2017

Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους δύο στόχους: 1. Σχέδια γλωσσικών πόρων: σχέδια που στοχεύουν στη διευκόλυνση της αναγνώρισης, επεξεργασίας και συλλογής των γλωσσικών πόρων στα κράτη μέλη (π.χ. ανωνυμοποίηση, ομαδοποίηση, ευθυγράμμιση, μετατροπή, παροχή ...

2017 CEF Telecom Calls / Europeana

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4059 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2017

Προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη σχεδίων με επίκεντρο τον χρήστη με ένα ή δύο από τους ακόλουθους στόχους: 1. να παρέχει εργαλεία στους τελικούς χρήστες για να προβάλλουν, να μοιράζονται ή να εμπλουτίζουν υλικό που θσ είναι προσβάσιμο μέσω του Europeana, ...

2017 CEF Telecom Calls / Public Open Data

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4060 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2017

Προτεραιότητα αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων και των υπερυπολογιστών ως ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών (DSI) που υποστηρίζουν τις προτεραιότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τους υπερυπολογιστές. ...

2017 CEF Transport MAP SESAR Call / Single European Sky

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4260 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τον ακόλουθο στόχο χρηματοδότησης του κανονισμού CEF: Χρηματοδότηση Στόχος 3: βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των μεταφορικών υπηρεσιών, με παράλληλη διασφάλιση της ...

2018 CEF Telecom call / eIdentification (eID) & eSignature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5188 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να ενσωματωθεί η eID ή / και ηλεκτρονική υπογραφή DSI σε ένα υπάρχον eService / σύστημα / σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμαμε διασυνοριακή λειτουργία να επιτρέψει στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ( ...

2018 CEF Telecom call / Europeana

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5189 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Στόχος είναι να υποστηριχθούν τα πολιτιστικά ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι ώστε να αυξηθεί το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα υψηλής ποιότητας που είναι προσβάσιμα μέσω της Europeana και κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση, καθώς επίσης και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η χρήση ...

2018 CEF Telecom call / Safer Internet

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5190 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Η πρόσκληση έχει ως στόχο να υποστηρίξει υπηρεσίες που συμβάλλουν στο να γίνει το Διαδίκτυο ένα έμπιστο περιβάλλον για τα παιδιά, παρέχοντας τις υποδομές για την ανταλλαγή πόρων, υπηρεσιών και πρακτικών μεταξύ των εθνικών Κέντρων Ασφαλέστερου Διαδικτύου και την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες ...

2018 CEF Telecom call / Automated Translation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5191 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2018 CEF Telecom call / eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5192 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2018 CEF Telecom call / eInvoicing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5193 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2018 CEF Telecom call / Public Open Data (including HPC)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5194 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2018 CEF Telecom call / Cyber Security

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5195 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2019 CEF Telecom call / eHealth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5196 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2019 CEF Telecom call / eProcurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5197 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2019 CEF Telecom call / Online Dispute Resolution (ODR)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5198 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2019 CEF Telecom call / European e-Justice Portal

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5199 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.