ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.


Ιστοσελίδα

http://www.moec.gov.cy/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (40 αποτελέσματα)


Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3485 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Το Σχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου» αποσκοπεί στην ενίσχυση της έκδοσης (μερική χρηματοδότηση) αξιόλογων περιοδικών εκδόσεων που δημοσιεύουν άρθρα και μελέτες τα οποία προβάλλουν θέματα, μορφές και γεγονότα από τον χώρο της κυπριακής λογοτεχνικής ...

Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες Γλώσσες

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2432 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2009

Το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την προβολή και διάδοση της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και την ενίσχυση της κινητικότητας του κυπριακού λογοτεχνικού βιβλίου και των Κυπρίων λογοτεχνών στο διεθνή χώρο.

Πρόγραμμα Επιχορήγησης για τη Μετάφραση και Έκδοση Έργων της Τουρκοκυπριακής Γραμματείας στην Ελληνική Γλώσσα και Έργων της Ελληνικής Γραμματείας της Κύπρου στην Τουρκική Γλώσσα

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2436 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2009

Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στη βαθύτερη αλληλογνωριμία των δύο κοινοτήτων της Κύπρου μέσω της λογοτεχνίας και γενικότερα της γραμματείας τους, και μέσα από αυτό επιχορηγείται η μετάφραση και έκδοση έργων καταξιωμένων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων λογοτεχνών από την ελληνική στην τουρκική και ...

Εκδοτική σειρά με τίτλο Μελέτες για τον Νεότερο και Σύγχρονο Κυπριακό Πολιτισμό

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3510 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2014

Ο σκοπός της σειράς είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων για την εκπόνηση και έκδοση μελετών που διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις αναφορικά με τους παράγοντες (πρόσωπα, γεγονότα, ρεύματα και ιδέες) που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την πορεία και εξέλιξη της νεότερης και ...

Ενίσχυση Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Αναγκών Προβολής, Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3512 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2017

Το Σχέδιο αποτελεί εξειδικευμένο και ειδικά διαμορφωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για την οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών φορέων, που αποσκοπεί:   1. Στην ικανοποίηση της ανάγκης για την ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας και προβολής που να τους καθιστούν ικανούς να ...

ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2019 Ενίσχυση Της Κινητικότητας στον Τομέα Των Εικαστικών Τεχνών: Συμμετοχή Σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών Στο Εξωτερικό

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3643 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2018

Το Σχέδιο TRANSIT αποσκοπεί στη στήριξη των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύγχρονης τέχνης, για συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών (Artist Residency Programs) στο εξωτερικό.

Σχέδιο για τη Διατήρηση και Ενίσχυση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3710 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2018

Γενικός σκοπός του Σχεδίου είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε οργανωμένους φορείς που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με τη διατήρηση και την προβολή των στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα ...

Πρόγραμμα Ετήσιων Επιχορηγήσεων Φυσικών Προσώπων

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2428 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/11/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2014

Μέσω του εν λόγω προγράμματος επιχορηγούνται σε ετήσια βάση φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις/προγράμματα/δραστηριότητες.

Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2430 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2014

Το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της έκδοσης αξιόλογων περιοδικών εκδόσεων που δημοσιεύουν άρθρα και μελέτες τα οποία προβάλλουν θέματα, μορφές και γεγονότα από τον χώρο της κυπριακής λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Δημιουργίας και Έρευνας στον Τομέα του Σύγχρονου Χορού «Τερψιχόρη»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2438 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2014

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των χορογράφων και των ομάδων χορού για νέες παραγωγές και διεξαγωγή έρευνας στον τομέα του σύγχρονου χορού.

Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2015-2020)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2959 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2015

Το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ αποτελεί ξεχωριστό και αυτόνομο πυλώνα της κρατικής πολιτικής για την ανάπτυξη στον τομέα του πολιτισμού, ο οποίος διαμορφώνεται γύρω από τον άξονα της δραστηριοποίησης των Πολιτιστικών Υπηρεσιών ως χορηγού, δηλ. της δραστηριοποίησης που απορρέει από τον θεσμικό τους ρόλο ως ...

Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2952 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της έκδοσης αξιόλογων περιοδικών εκδόσεων που δημοσιεύουν άρθρα και μελέτες τα οποία προβάλλουν θέματα, μορφές και γεγονότα από τον χώρο της κυπριακής λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Δημιουργίας και Έρευνας στον Τομέα του Σύγχρονου Χορού «Τερψιχόρη»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3486 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2016

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των χορογράφων και των ομάδων χορού για νέες παραγωγές και διεξαγωγή έρευνας στον τομέα του σύγχρονου χορού.

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3511 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2016

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της πολιτιστικής αποκέντρωσης μέσα από μία σειρά ποιοτικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν σε κοινότητες της υπαίθρου.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3640 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2016

Η 17η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 3, 4 και 5 Μαρτίου 2017 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Μία από τις τρεις μέρες, θα περιλαμβάνει επαναπαρουσίαση παλαιότερων χορογραφικών έργων ή/και παρουσίαση έργων, σε ολοκληρωμένη όμως μορφή, που είχαν παρουσιαστεί σε προηγούμενες ...

Σχέδιο για τη Διατήρηση και Ενίσχυση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3509 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2017

Γενικός σκοπός του Σχεδίου είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε οργανωμένους φορείς που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με τη διατήρηση και την προβολή των στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4212 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/08/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2017

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των χορογράφων για νέες παραγωγές και διεξαγωγή έρευνας.  

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Θέατρο» Σχέδιο Στήριξη Θεατρικής ∆ημιουργίας και Ανάπτυξης 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3647 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Θεατρικής ∆ημιουργίας και Ανάπτυξης είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της θεατρικής δημιουργίας, των οποίων οι δραστηριότητες ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Κινηματογράφος» Σχέδιο Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας Και Επαγγελματικής Κατάρτισης 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3649 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017

Σκοπός του Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας Και Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα. Επιδιώκει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για συστηματική ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Μουσική» Σχέδιο Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3651 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μουσικής, των οποίων οι δραστηριότητες (έργα, ενέργειες, δράσεις) συμβάλλουν στην ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Λαϊκός Πολιτισμός» Σχέδιο Στήριξη Δραστηριοτήτων Παραδοσιακού Πολιτισμού 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3653 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Δραστηριοτήτων Παραδοσιακού Πολιτισμού είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής και χορού και των ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Εικαστικά» Σχέδιο Στήριξη Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3645 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Εικαστικής ∆ραστηριότητας και Ανάπτυξης είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εικαστικών τεχνών. 

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Χορός» Σχέδιο Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3655 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο του χορού, είτε πρόκειται για σύγχρονο είτε για κλασικό.

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Λογοτεχνία» Σχέδιο Στήριξη Λογοτεχνικών ∆ραστηριοτήτων 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3657 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Λογοτεχνικών ∆ραστηριοτήτων είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της λογοτεχνίας (περιλαμβανομένης και της έρευνας/μελέτης για τη λογοτεχνία).

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4240 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2018

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της πολιτιστικής αποκέντρωσης μέσα από μία σειρά ποιοτικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν σε κοινότητες της υπαίθρου.

ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2018 Ενίσχυση Της Κινητικότητας στον Τομέα Των Εικαστικών Τεχνών: Συμμετοχή Σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών Στο Εξωτερικό

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3508 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2018

Το Σχέδιο TRANSIT αποσκοπεί στη στήριξη των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύγχρονης τέχνης, για συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών (Artist Residency Programs) στο εξωτερικό.

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Εικαστικά» Σχέδιο Στήριξη Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3646 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2018

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Εικαστικής ∆ραστηριότητας και Ανάπτυξης είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εικαστικών τεχνών. 

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Λαϊκός Πολιτισμός» Σχέδιο Στήριξη Δραστηριοτήτων για τη Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Παραδοσιακού Πολιτισμού

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3654 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2018

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Δραστηριοτήτων για τη Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Παραδοσιακού Πολιτισμού είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα καθώς και Αρχές Τοπικής ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Μουσική» Σχέδιο Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3652 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2018

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μουσικής, των οποίων οι δραστηριότητες (έργα, ενέργειες, δράσεις) συμβάλλουν στην ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Κινηματογράφος» Σχέδιο Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας Και Επαγγελματικής Κατάρτισης 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3650 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2018

Σκοπός του Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας Και Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα. Επιδιώκει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για συστηματική ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Θέατρο» Σχέδιο Στήριξη Θεατρικής ∆ημιουργίας και Ανάπτυξης 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3648 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2018

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Θεατρικής ∆ημιουργίας και Ανάπτυξης είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της θεατρικής δημιουργίας, των οποίων οι δραστηριότητες ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Λογοτεχνία» Σχέδιο Στήριξη Λογοτεχνικών ∆ραστηριοτήτων 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3658 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2018

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Λογοτεχνικών ∆ραστηριοτήτων είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της λογοτεχνίας (περιλαμβανομένης και της έρευνας/μελέτης για τη λογοτεχνία).

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Χορός» Σχέδιο Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3656 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2018

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο του χορού, είτε πρόκειται για σύγχρονο είτε για κλασικό.

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Λαϊκός Πολιτισμός» Σχέδιο Στήριξη Δραστηριοτήτων για τη Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Παραδοσιακού Πολιτισμού

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4231 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2019

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Δραστηριοτήτων για τη Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Παραδοσιακού Πολιτισμού είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα καθώς και Αρχές Τοπικής ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Εικαστικά» Σχέδιο Στήριξη Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4232 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2019

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Εικαστικής ∆ραστηριότητας και Ανάπτυξης είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εικαστικών τεχνών. 

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Θέατρο» Σχέδιο Στήριξη Θεατρικής ∆ημιουργίας και Ανάπτυξης 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4233 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2019

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Θεατρικής ∆ημιουργίας και Ανάπτυξης είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της θεατρικής δημιουργίας, των οποίων οι δραστηριότητες ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Κινηματογράφος» Σχέδιο Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας Και Επαγγελματικής Κατάρτισης 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4234 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2019

Σκοπός του Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας Και Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα. Επιδιώκει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για συστηματική ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Μουσική» Σχέδιο Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4235 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2019

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μουσικής, των οποίων οι δραστηριότητες (έργα, ενέργειες, δράσεις) συμβάλλουν στην ...

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Λογοτεχνία» Σχέδιο Στήριξη Λογοτεχνικών ∆ραστηριοτήτων 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4236 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2019

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Λογοτεχνικών ∆ραστηριοτήτων είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της λογοτεχνίας (περιλαμβανομένης και της έρευνας/μελέτης για τη λογοτεχνία).

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Χορός» Σχέδιο Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4237 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2019

Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο του χορού, είτε πρόκειται για σύγχρονο είτε για κλασικό.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.