ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Ιστοσελίδα

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocumentΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (6 αποτελέσματα)


Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 - Μαρτίου 2014

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2325 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2014

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014 με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ΄ επέκταση την αναβάθμιση ...

Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2015 - Μαρτίου 2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3435 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2016

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2015 – Μαρτίου 2016 με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ΄ επέκταση την ...

Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 - Μαρτίου 2017 (για ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων η αντίστοιχη περίοδος είναι Ιανουάριος 2017 - Μάιος 2017)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3667 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση την ...

Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης εργαζομένων σε κέντρα αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3668 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους σε κέντρα αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό ...

Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης εργαζομένων σε κέντρα αναψυχής ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και παραλιακού μετώπου Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου υπό αναστολή εργασιών την περίοδο Νοε 2017 – Μαρ 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4504 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2018

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους σε κέντρα αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό ...

Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 - Μαρτίου 2018 (για ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων η αντίστοιχη περίοδος είναι Ιανουάριος 2018 - Μάιος 2018)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4523 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2018

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση την ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.