ΚΛΕΙΣΤH

Support for Training 2018


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for Training 2018

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/09/2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος της Στήριξης της Κατάρτισης είναι να διευκολύνει την απόκτηση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα και την ανάπτυξη δικτύων. Έμφαση δίνεται στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την προσαρμογή στις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς, τη δοκιμή νέων τρόπων αφήγησης σε όλες τις μορφές και για όλες τις πλατφόρμες, τη δοκιμή νέων ιδεών για την προσέγγιση του κοινού και της προσέγγισης των νέων, τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την ενίσχυση της ικανότητας της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά.

Παρατίθεται στα Αγγλικά.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7.500.000,00

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

  • 60% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης σε περίπτωση Ευρωπαϊκών δράσεων;
  • 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών σε περίπτωση Διεθνών και Περιφερειακών δράσεων

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/02/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/04/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu 

RTD TALOS LTD
P.O.Box 21722,
1512 Λευκωσία-Κύπρος
τηλ:+357 22454333
τηλεομυότυπο:+357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: stelios@creativeeuropecyprus.eu

Υπο-Πρόγραμμα MEDIA: Στυλιάνα Μάριου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: media@creativeeuropecyprus.eu

 

Σημείο Επαφής EE

EACEA-MEDIA-TRAINIING@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.