ΚΛΕΙΣΤH

Support for the transnational distribution of European films 2018


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for the transnational distribution of European films 2018

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 12/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι εκστρατείες για τη διανομή επιλέξιμών ευρωπαϊκών ταινιών που υποβάλλονται ως μέρος μιας επιλέξιμης ομάδας με τουλάχιστον 7 διανομείς, η οποία συντονίζεται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της ταινίας.
Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί στο μεγαλύτερο μέρος από παραγωγό/παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να έχει υλοποιηθεί με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις εν λόγω χώρες. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο μυθοπλασίας, κινούμενο σχέδιο ή ντοκιμαντέρ μήκους όχι μεγαλύτερου των 60 λεπτών και από χώρα διαφορετική από τη χώρα διανομής. 
Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες, παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις. 
Οι ταινίες από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό παραγωγής το πολύ 10 εκατ. €.
Για να είναι επιλέξιμη μία ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από το 2014.
Η προβολή της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες (εκτός από τις πρεμιέρες και τις ειδικές προβολές) θα πραγματοποιείται στις οικείες χώρες το νωρίτερο την ίδια μέρα με την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και μέσα στους 18 μήνες μετά τη σχετική προθεσμία για υποβολή.

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι εκστρατείες για τη διανομή επιλέξιμών ευρωπαϊκών ταινιών που υποβάλλονται ως μέρος μιας επιλέξιμης ομάδας με τουλάχιστον 7 διανομείς, η οποία συντονίζεται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της ταινίας.
Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί στο μεγαλύτερο μέρος από παραγωγό/παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να έχει υλοποιηθεί με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις εν λόγω χώρες. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο μυθοπλασίας, κινούμενο σχέδιο ή ντοκιμαντέρ μήκους όχι μεγαλύτερου των 60 λεπτών και από χώρα διαφορετική από τη χώρα διανομής. 
Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες, παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις. 
Οι ταινίες από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό παραγωγής το πολύ 10 εκατ. €.
Για να είναι επιλέξιμη μία ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από το 2014.
Η προβολή της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες (εκτός από τις πρεμιέρες και τις ειδικές προβολές) θα πραγματοποιείται στις οικείες χώρες το νωρίτερο την ίδια μέρα με την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και μέσα στους 18 μήνες μετά τη σχετική προθεσμία για υποβολή.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€9.750.000

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται είναι 9.750.000 ευρώ.
H χρηματοδοτική συνεισφορά θα έχει τη μορφή εφάπαξ ποσού, ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών προβολής κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, και θα κυμαίνεται από 2.200 EUR έως 150.000 EUR.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

H χρηματοδοτική συνεισφορά θα έχει τη μορφή εφάπαξ ποσού, ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών προβολής κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, και θα κυμαίνεται από 2.800 EUR έως 150.000 EUR.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/11/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/12/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

MEDIA Sub-programme 
Γιάννα Αμερικάνου
Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος
Τηλ.: 357 22463113

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
eacea-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/contact/index_en.htm

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.