ΚΛΕΙΣΤH

Support for European cooperation projects 2018


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for European cooperation projects 2018

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 32/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης για τα σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι:
- Να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων για να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο και να προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία πολιτιστικών και δημιουργικών έργων.
- Να συμβάλει στην ανάπτυξη του κοινού μέσω της συμμετοχής τους με νέους και καινοτόμους τρόπους και να βελτιώσει την πρόσβαση σε πολιτιστικά και δημιουργικά έργα στην Ένωση και πέραν αυτής, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, τους νέους, τα άτομα με αναπηρίες και τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες.
- Να συμβάλει στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα στον τομέα του πολιτισμού, μέσω για παράδειγμα, της δοκιμής νέων επιχειρηματικών μοντέλων και μέσω της προώθησης καινοτόμων αποτελεσμάτων σε άλλους τομείς.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά 

Παρατίθεται στα Αγγλικά 

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€40,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

18/09/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/01/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Διεύθυνση: Λεωφ. Ιφιγενείας , 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
 
Προϊστάμενος
Nenad Bogdanovic – Εκτελεστικός Διευθυντής Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
τηλ: +357 22463145
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nenad@creativeeuropecyprus.eu 
 
Υποπρόγραμμα Οπτικοακουστικός Τομέας
Γιάννα Αμερικάνου,
Λεωφόρος 27 Ιφιγενείας, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
τηλ: +357 22463105
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: media@creativeeuropecyprus.eu
 
Υποπρόγραμμα Πολιτισμός
Άντρη Χατζηανδρέου, Culture Officer
Λεωφόρος 27 Ιφιγενείας, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
τηλ +357 22463104
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: culture@creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.