ΚΛΕΙΣΤH

Support to International Coproduction funds - 2018


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support to International Coproduction funds - 2018

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 16/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA πρέπει να είναι η αύξηση της ικανότητας των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας εντός και εκτός της Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές με τη συμμετοχή και των τηλεοπτικών φορέων. Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει υποστήριξη για δραστηριότητες με την παροχή βοήθειας στους εταίρους ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών να συναντούνται ή/και να παρέχουν έμμεση υποστήριξη για οπτικοακουστικά έργα συμπαραγωγής με την υποστήριξη των διεθνών ταμείων συμπαραγωγής με έδρα σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο αιτών πρέπει να διαθέτει ταμείο συμπαραγωγής το οποίο έχει συσταθεί νομίμως και δραστηριοποιείται για τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Κύρια δραστηριότητα του ταμείου πρέπει να είναι η υποστήριξη διεθνών συμπαραγωγών.


Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ενός ταμείου συμπαραγωγής καθώς και η παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης σε επιλέξιμα τρίτα μέρη για επιλέξιμα σχέδια, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 


-παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους, κινούμενων σχεδίων και ντοκιμαντέρ με ελάχιστο μήκος 60 λεπτών κατά κύριο λόγο για προβολή σε κινηματογράφους. 


-Εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής διανομής με στόχο την καλύτερη κυκλοφορία των χρηματοδοτούμενων έργων. Η ταινία θα πρέπει να διανέμεται σε τουλάχιστον 3 χώρες από τις οποίες μία τουλάχιστον να συμμετέχει στο υποπρόγραμμα MEDIA και σε μία τουλάχιστον τρίτη χώρα

 

Ο αιτών πρέπει να διαθέτει ταμείο συμπαραγωγής το οποίο έχει συσταθεί νομίμως και δραστηριοποιείται για τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Κύρια δραστηριότητα του ταμείου πρέπει να είναι η υποστήριξη διεθνών συμπαραγωγών.


Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ενός ταμείου συμπαραγωγής καθώς και η παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης σε επιλέξιμα τρίτα μέρη για επιλέξιμα σχέδια, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 


-παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους, κινούμενων σχεδίων και ντοκιμαντέρ με ελάχιστο μήκος 60 λεπτών κατά κύριο λόγο για προβολή σε κινηματογράφους. 


-Εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής διανομής με στόχο την καλύτερη κυκλοφορία των χρηματοδοτούμενων έργων. Η ταινία θα πρέπει να διανέμεται σε τουλάχιστον 3 χώρες από τις οποίες μία τουλάχιστον να συμμετέχει στο υποπρόγραμμα MEDIA και σε μία τουλάχιστον τρίτη χώρα

 

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1.500.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/03/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

RTD TALOS LTD
P.O.Box 21722,
1512 Λευκωσία-Κύπρος
τηλ:+357 22454333
τηλεομυότυπο:+357 22660009

Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: stelios@creativeeuropecyprus.eu

Υπο-Πρόγραμμα MEDIA: Στυλιάνα Μάριου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: media@creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

EACEA-MEDIA-COPROD-FUNDS@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2018_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.