ΚΛΕΙΣΤH

Support for the distribution of non-national Films – the Distribution Selective Scheme


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for the distribution of non-national Films – the Distribution Selective Scheme

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/12/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ:

Λήξη 1ου σταδίου - 5 Δεκεμβρίου 2017

Λήξη 2ου σταδίου - 14 Ιουνίου 2018

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της μη εθνικής κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η ακόλουθη:

  • υποστήριξη της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της μη εθνικής εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και της έκθεσης οπτικοακουστικών έργων.

Το υποπρόγραμμα MEDIA θα παρέχει υποστήριξη για: 

  • τη δημιουργία συστημάτων υποστήριξης για τη διανομή μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών με διανομή σε κινηματογραφικές αίθουσες και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, καθώς και για δραστηριότητες διεθνών πωλήσεων, ιδίως μεταγλώττιση και υποτιτλισμός και ακουστική περιγραφή των οπτικοακουστικών έργων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι εκστρατείες για τη διανομή επιλέξιμών ευρωπαϊκών μη εθνικών ταινιών που υποβάλλονται ως μέρος μιας επιλέξιμης ομάδας με τουλάχιστον 7 επιλέξιμους διανομείς, η οποία συντονίζεται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της ταινίας. 
Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί στο μεγαλύτερο μέρος από παραγωγό/παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να έχει υλοποιηθεί με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις εν λόγω χώρες. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο μυθοπλασίας, κινούμενο σχέδιο ή ντοκιμαντέρ μήκους όχι μεγαλύτερου των 60 λεπτών και από χώρα διαφορετική από τη χώρα διανομής.
Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες, παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις. 
Οι ταινίες από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό παραγωγής το πολύ 10 εκατ. €. 
Για να είναι επιλέξιμη μία ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από το 2015. 
Η προβολή της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες (εκτός από τις πρεμιέρες και τις ειδικές προβολές) θα πραγματοποιείται στις οικείες χώρες το νωρίτερο την ίδια μέρα με την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και μέσα στους 18 μήνες μετά τη σχετική προθεσμία για υποβολή.

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι εκστρατείες για τη διανομή επιλέξιμών ευρωπαϊκών μη εθνικών ταινιών που υποβάλλονται ως μέρος μιας επιλέξιμης ομάδας με τουλάχιστον 7 επιλέξιμους διανομείς, η οποία συντονίζεται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της ταινίας. 
Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί στο μεγαλύτερο μέρος από παραγωγό/παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να έχει υλοποιηθεί με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις εν λόγω χώρες. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο μυθοπλασίας, κινούμενο σχέδιο ή ντοκιμαντέρ μήκους όχι μεγαλύτερου των 60 λεπτών και από χώρα διαφορετική από τη χώρα διανομής.
Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες, παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις. 
Οι ταινίες από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό παραγωγής το πολύ 10 εκατ. €. 
Για να είναι επιλέξιμη μία ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από το 2015. 
Η προβολή της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες (εκτός από τις πρεμιέρες και τις ειδικές προβολές) θα πραγματοποιείται στις οικείες χώρες το νωρίτερο την ίδια μέρα με την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και μέσα στους 18 μήνες μετά τη σχετική προθεσμία για υποβολή.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€9,750,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

H χρηματοδοτική συνεισφορά θα έχει τη μορφή εφάπαξ ποσού, ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών προβολής κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, και θα κυμαίνεται από 2.200 EUR έως 150.000 EUR.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

05/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/06/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu 

RTD TALOS LTD
P.O.Box 21722,
1512 Λευκωσία-Κύπρος
τηλ:+357 22454333
τηλεομυότυπο:+357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: stelios@creativeeuropecyprus.eu

Υπο-Πρόγραμμα MEDIA: Στυλιάνα Μάριου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: media@creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

EACEA-DISTRIBUTION-SALESAGENTS@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.