ΚΛΕΙΣΤH

Subtitling European cultural TV content across Europe


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Subtitling European cultural TV content across Europe

Κωδικός Αναγνώρισης

CNECT 2017/3110435

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος είναι να δοκιμαστεί η προστιθέμενη αξία του υποτιτλισμού στην ηλεκτρονική κυκλοφορία και την προβολή του ευρωπαϊκού πολιτιστικού προγραμματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η προπαρασκευαστική δράση θα πρέπει να υποστηρίξει την παροχή διαδικτυακού πολιτιστικού περιεχομένου σε διάφορα ευρωπαϊκά εδάφη μέσω 1-3 έργων τουλάχιστον 300 ωρών και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτής της διάταξης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,500,000.00

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/09/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υποπρόγραμμα Οπτικοακουστικός Τομέας
Γιάννα Αμερικάνου,
Λεωφόρος 27 Ιφιγενείας, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
τηλ: +357 22463105
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: media@creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

Ερωτήσεις και αιτήματα για διευκρινίσεις μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση: CNECT-I3@ec.europa.eu

Οι ερωτήσεις θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιευθούν ανώνυμα στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" στο σύνδεσμο: Https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-proposals/all.

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.