ΚΛΕΙΣΤH

Preparatory Action "Crowdsourcing subtitling to increase the circulation of European works".


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Preparatory Action "Crowdsourcing subtitling to increase the circulation of European works".

Κωδικός Αναγνώρισης

CNECT 2017/3135124

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της δράσης αυτής είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας, της εκμετάλλευσης και της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών έργων. Συγκεκριμένα, ο στόχος αυτής της δράσης είναι διττός:
A) Να βρεθούν καινοτόμες λύσεις για υψηλής ποιότητας μεταφράσεις ταινιών (π.χ. crowdsourcing, μηχανική μετάφραση κ.λπ.). Αυτές οι καινοτόμες λύσεις / διαδικασίες / μοντέλα θα πρέπει να εφαρμοστούν σε έναν επιμελημένο κατάλογο ευρωπαϊκών έργων, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να διατίθεται στις υπηρεσίες VOD.
Β) Να ενεργοποιήσει την παρακολούθηση των γλωσσικών εκδόσεων και να ενεργοποιήσει τους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες VOD, υπηρεσίες τηλεόρασης ή κινηματογράφους) να εντοπίζουν εύκολα την γλώσσα της επιλογής τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1 εκατ. ευρώ εκτιμάται ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των έργων. Ο ενδεικτικός διαχωρισμός μεταξύ των δύο δράσεων θα είναι ο ακόλουθος: • Δράση Α: ενδεικτικό ποσό €700.000 ευρώ. • Δράση Β: ενδεικτικό ποσό €300.000 ευρώ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

23/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/09/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υποπρόγραμμα Οπτικοακουστικός Τομέας
Γιάννα Αμερικάνου,
Λεωφόρος 27 Ιφιγενείας, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
τηλ: +357 22463105
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: media@creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

Ερωτήσεις και αιτήματα για διευκρινίσεις μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση: CNECT-I3@ec.europa.eu

Οι ερωτήσεις θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιευθούν ανώνυμα στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" σχετικά με: Https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-proposals/all.

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.