ΚΛΕΙΣΤH

Support to the international Sales Agents of European cinematographic film – the "Sales Agents" Scheme


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support to the international Sales Agents of European cinematographic film – the "Sales Agents" Scheme

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/01/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της διακρατικής κυκλοφορίας, μία από τις προτεραιότητες
του υποπρογράμματος MEDIA είναι η υποστήριξη της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της διακρατικής εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και της έκθεσης οπτικοακουστικών έργων.
Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για τη δημιουργία συστημάτων υποστήριξης για τη διανομή μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών με διανομή σε κινηματογραφικές αίθουσες και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, καθώς και για δραστηριότητες διεθνών πωλήσεων, ιδίως μεταγλώττιση και υποτιτλισμός, ακουστική περιγραφή των οπτικοακουστικών έργων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τo σύστημα «πράκτορες πώλησης» λειτουργεί σε δύο στάδια:

  1. Την παραγωγή δυνητικού κεφαλαίου, το οποίο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις επιδόσεις των διεθνών πωλήσεων της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά κατά την περίοδο αναφοράς (2012-2016) - "Generation stage" με προθεσμία υποβολής 16/06/17.
  2. Την επανεπένδυση του δυνητικού κεφαλαίου που παράγεται από κάθε εταιρεία - "Reinvestment stage" με προθεσμία υποβολής 03/10/18.

Ενότητα 1: ελάχιστες εγγυήσεις ή προκαταβολές που καταβάλλονται για δικαιώματα διεθνών πωλήσεων νέων ευρωπαϊκών μη εγχώριων ταινιών.

Ενότητα 2: προώθηση, διάθεση στην αγορά και διαφήμιση στην αγορά νέων μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών.

Η μέγιστη διάρκεια των ενεργειών είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης διεθνών πωλήσεων.

Οι ενέργειες επανεπένδυσης του δυνητικού κεφαλαίου που θα παραχθεί από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προθεσμίες:

  • Η σύμβαση/συμφωνία διεθνών πωλήσεων με τον παραγωγή μπορεί να συναφθεί το νωρίτερο την 1/10/2017.
  • Οι αιτήσεις για επανεπένδυση πρέπει να υποβληθούν στον Οργανισμό εντός 3 μηνών από τη σύναψη της σύμβασης/συμφωνίας διεθνών πωλήσεων με τον παραγωγή και το αργότερο την 3/10/2018.

Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί στο μεγαλύτερο μέρος από παραγωγό/παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να έχει υλοποιηθεί με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις εν λόγω χώρες. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο μυθοπλασίας, κινούμενο σχέδιο ή ντοκιμαντέρ διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 60 λεπτών και από χώρα διαφορετική από τη χώρα διανομής.

Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες,
παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις.

Για να είναι επιλέξιμη μία ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από
το 2012.

Τo σύστημα «πράκτορες πώλησης» λειτουργεί σε δύο στάδια:

  1. Την παραγωγή δυνητικού κεφαλαίου, το οποίο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις επιδόσεις των διεθνών πωλήσεων της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά κατά την περίοδο αναφοράς (2012-2016) - "Generation stage" με προθεσμία υποβολής 16/06/17.
  2. Την επανεπένδυση του δυνητικού κεφαλαίου που παράγεται από κάθε εταιρεία - "Reinvestment stage" με προθεσμία υποβολής 03/10/18.

Ενότητα 1: ελάχιστες εγγυήσεις ή προκαταβολές που καταβάλλονται για δικαιώματα διεθνών πωλήσεων νέων ευρωπαϊκών μη εγχώριων ταινιών.

Ενότητα 2: προώθηση, διάθεση στην αγορά και διαφήμιση στην αγορά νέων μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών.

Η μέγιστη διάρκεια των ενεργειών είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης διεθνών πωλήσεων.

Οι ενέργειες επανεπένδυσης του δυνητικού κεφαλαίου που θα παραχθεί από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προθεσμίες:

  • Η σύμβαση/συμφωνία διεθνών πωλήσεων με τον παραγωγή μπορεί να συναφθεί το νωρίτερο την 1/10/2017.
  • Οι αιτήσεις για επανεπένδυση πρέπει να υποβληθούν στον Οργανισμό εντός 3 μηνών από τη σύναψη της σύμβασης/συμφωνίας διεθνών πωλήσεων με τον παραγωγή και το αργότερο την 3/10/2018.

Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί στο μεγαλύτερο μέρος από παραγωγό/παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να έχει υλοποιηθεί με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις εν λόγω χώρες. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο μυθοπλασίας, κινούμενο σχέδιο ή ντοκιμαντέρ διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 60 λεπτών και από χώρα διαφορετική από τη χώρα διανομής.

Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες,
παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις.

Για να είναι επιλέξιμη μία ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από
το 2012.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,600,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/10/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu 
 

RTD TALOS LTD
P.O.Box 21722,
1512 Λευκωσία-Κύπρος
τηλ:+357 22454333
τηλεομυότυπο:+357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού

Τηλ. επικοινωνίας: 22454333

Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: stelios@creativeeuropecyprus.eu

Υπο-Πρόγραμμα MEDIA: Στυλιάνα Μάριου 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: media@creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

EACEA-DISTRIBUTION-SALESAGENTS@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2017_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.