ΚΛΕΙΣΤH

Distribution Automatic Support 2017


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Distribution Automatic Support 2017

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/18/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου για την προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η ακόλουθη:

 • στήριξη της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της διακρατικής εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και της έκθεσης οπτικοακουστικών έργων.

Το υποπρόγραμμα «MEDIA» στηρίζει τα ακόλουθα:

 • δημιουργία συστημάτων για τη στήριξη της διανομής μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών μέσω της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες και με όλες τις άλλες πλατφόρμες καθώς και για τη στήριξη δραστηριοτήτων διεθνών πωλήσεων, ιδίως όσον αφορά τον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και την ακουστική περιγραφή οπτικοακουστικών έργων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το σχέδιο «αυτόματης κινηματογραφικής στήριξης» αποτελείται από δύο στάδια:

 1. Τη δημιουργία ενός δυνητικού κεφαλαίου, κατ’ αναλογία των εισιτηρίων που έχουν πωληθεί κατά την περίοδο αναφοράς (2016) για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA, εντός των ορίων ενός ανώτατου ποσού ανά ταινία, το οποίο θα είναι προσαρμόσιμο για κάθε χώρα.
 2. Την επανεπένδυση: το δυνητικό κεφάλαιο που δημιουργείται με τον τρόπο αυτόν από κάθε εταιρεία πρέπει να επανεπενδυθεί σε 3 ενότητες:
 • Ενότητα 1 - συμπαραγωγή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών
 • Ενότητα 2 - αγορά δικαιωμάτων διανομής μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, π.χ. μέσω ελάχιστων εγγυήσεων, και/ή
 • Ενότητα 3 - κινηματογραφική προβολή επιλέξιμών μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

 

Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 30 μήνες για τις Ενότητες 1 και 2 και 42 μήνες για την Ενότητα 3.
Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί ως επί το πλείστον από παραγωγό/παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις χώρες αυτές. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων ή ντοκιμαντέρ μήκους μεγαλύτερου των 60 λεπτών και από χώρα διαφορετική από τη χώρα διανομής. Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες, παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις, πορνογραφικό ή ρατσιστικό υλικό, ή να προωθεί τη βία.
Για να είναι επιλέξιμη μια ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από το 2013.

Το σχέδιο «αυτόματης κινηματογραφικής στήριξης» αποτελείται από δύο στάδια:

 1. Τη δημιουργία ενός δυνητικού κεφαλαίου, κατ’ αναλογία των εισιτηρίων που έχουν πωληθεί κατά την περίοδο αναφοράς (2016) για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA, εντός των ορίων ενός ανώτατου ποσού ανά ταινία, το οποίο θα είναι προσαρμόσιμο για κάθε χώρα.
 2. Την επανεπένδυση: το δυνητικό κεφάλαιο που δημιουργείται με τον τρόπο αυτόν από κάθε εταιρεία πρέπει να επανεπενδυθεί σε 3 ενότητες:
 • Ενότητα 1 - συμπαραγωγή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών
 • Ενότητα 2 - αγορά δικαιωμάτων διανομής μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, π.χ. μέσω ελάχιστων εγγυήσεων, και/ή
 • Ενότητα 3 - κινηματογραφική προβολή επιλέξιμών μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

 

Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 30 μήνες για τις Ενότητες 1 και 2 και 42 μήνες για την Ενότητα 3.
Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί ως επί το πλείστον από παραγωγό/παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις χώρες αυτές. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων ή ντοκιμαντέρ μήκους μεγαλύτερου των 60 λεπτών και από χώρα διαφορετική από τη χώρα διανομής. Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες, παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις, πορνογραφικό ή ρατσιστικό υλικό, ή να προωθεί τη βία.
Για να είναι επιλέξιμη μια ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από το 2013.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€20,200,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

40%, 50% ή 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την εθνικότητα της ταινίας και το έδαφος διανομής.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/04/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Γιάννα Αμερικάνου, MEDIA Officer
Διεύθυνση: Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 463105
E-mail: media@creativeeuropecyprus.eu
Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa.eu/home/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2017_en

Άλλοι Σύνδεσμοι

Αντίστοιχες πληροφορίες υπάρχουν συγκεντρωμένες και στην ιστοσελίδα: http://www.creativeeuropeuk.eu/funding-opportunities/distribution-automatic

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.