ΚΛΕΙΣΤH

Support to European Networks


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support to European Networks

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 39/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτό το σχέδιο προσφέρει επιχορηγήσεις για δράσεις που αφορούν τη στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Η υποστήριξη προορίζεται να έχει αντίκτυπο στη διάρθρωση των βασικών παίκτων-κλειδιά στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην αγγλική.

Παρατίθεται στην αγγλική.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6,200,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/11/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Άντρη Χατζηανδρέου
Λειτουργός Culture
Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου
Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ. +357 22463104
Φαξ. +357 22463106
Email: culture@creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EACEA-CREATIVE-EUROPE-NETWORKS@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-networks-eacea-392016_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.