ΚΛΕΙΣΤH

Cinema Networks 2016


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Cinema Networks 2016

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/10/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινηματογραφικού δικτύου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το κινηματογραφικό δίκτυο πρέπει να προβλέπει τη διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
− Δραστηριότητες δικτύωσης: ενημέρωση, ενθάρρυνση και επικοινωνία.
− Παροχή οικονομικής στήριξης σε συμμετέχοντες κινηματογράφους οι οποίοι διεξάγουν
επιλέξιμες δραστηριότητες, όπως αυτές απαριθμούνται ακολούθως:
− Ενέργειες που αποσκοπούν στη προώθηση και την προβολή των ευρωπαϊκών ταινιών.
− Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των θεατών
νεαρής ηλικίας.
− Δραστηριότητες προώθησης και εμπορίας σε συνεργασία με άλλες πλατφόρμες διανομής (π.χ.
τηλεοπτικούς σταθμούς, πλατφόρμες VOD).
Η διάρκεια της δράσης και η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών είναι 12 μήνες, από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Επιλέξιμες είναι μόνον οι δράσεις και οι δραστηριότητες που διεξάγονται στις χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα MEDIA.

 

Το κινηματογραφικό δίκτυο πρέπει να προβλέπει τη διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
− Δραστηριότητες δικτύωσης: ενημέρωση, ενθάρρυνση και επικοινωνία.
− Παροχή οικονομικής στήριξης σε συμμετέχοντες κινηματογράφους οι οποίοι διεξάγουν
επιλέξιμες δραστηριότητες, όπως αυτές απαριθμούνται ακολούθως:
− Ενέργειες που αποσκοπούν στη προώθηση και την προβολή των ευρωπαϊκών ταινιών.
− Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των θεατών
νεαρής ηλικίας.
− Δραστηριότητες προώθησης και εμπορίας σε συνεργασία με άλλες πλατφόρμες διανομής (π.χ.
τηλεοπτικούς σταθμούς, πλατφόρμες VOD).
Η διάρκεια της δράσης και η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών είναι 12 μήνες, από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Επιλέξιμες είναι μόνον οι δράσεις και οι δραστηριότητες που διεξάγονται στις χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα MEDIA.

 

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10,400,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

08/06/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Γιάννα Αμερικάνου, MEDIA Officer
Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος - Λευκωσία
Τηλ.: 357 22463105
E-mail: media@creativeeuropecyprus.eu  
ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

EACEA-DISTRIBUTION-AUTOMATIC@EC.EUROPA.EU

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2016_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.