ΚΛΕΙΣΤH

Refugee Integration Projects


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Refugee Integration Projects

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 12/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη πολιτιστικών, οπτικοακουστικών και διατομεακών σχεδίων με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, τη βελτίωση της αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης και την προαγωγή του διαπολιτισμικού και του διαθρησκευτικού διαλόγου, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των άλλων πολιτισμών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία διεθνικών πολιτιστικών και οπτικοακουστικών σχεδίων τα οποία μπορούν:
• να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να κοινωνικοποιηθούν και να εκφραστούν χωρίς κατ' ανάγκη να μιλούν αμέσως τη γλώσσα της χώρας υποδοχής·
• να αποτελέσουν πλατφόρμες μάθησης, υπό την ευρύτερη έννοια, προάγοντας τον σεβασμό και την κατανόηση για την ποικιλομορφία, τις διαπολιτισμικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, τις δημοκρατικές αξίες και την ιδιότητα του πολίτη·
• να παράσχουν στους πολίτες της ΕΕ την ευκαιρία να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να διδαχθούν από τις αξίες και τους πολιτισμούς των προσφύγων και, ταυτόχρονα, να ανακαλύψουν εκ νέου και να εμπλουτίσουν τις δικές τους αξίες και
τον δικό τους πολιτισμό·
• να στηρίξουν την προβολή και την από κοινού δημιουργία πολιτιστικών ή/και οπτικοακουστικών έργων ανά την Ευρώπη·
• να παράσχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με οργανισμούς σε άλλους τομείς ώστε να παροτρύνουν μια περιεκτικότερη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο μακροπρόθεσμη απάντηση στην παγκόσμια αυτή πρόκληση.

Ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία διεθνικών πολιτιστικών και οπτικοακουστικών σχεδίων τα οποία μπορούν:
• να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να κοινωνικοποιηθούν και να εκφραστούν χωρίς κατ' ανάγκη να μιλούν αμέσως τη γλώσσα της χώρας υποδοχής·
• να αποτελέσουν πλατφόρμες μάθησης, υπό την ευρύτερη έννοια, προάγοντας τον σεβασμό και την κατανόηση για την ποικιλομορφία, τις διαπολιτισμικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, τις δημοκρατικές αξίες και την ιδιότητα του πολίτη·
• να παράσχουν στους πολίτες της ΕΕ την ευκαιρία να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να διδαχθούν από τις αξίες και τους πολιτισμούς των προσφύγων και, ταυτόχρονα, να ανακαλύψουν εκ νέου και να εμπλουτίσουν τις δικές τους αξίες και
τον δικό τους πολιτισμό·
• να στηρίξουν την προβολή και την από κοινού δημιουργία πολιτιστικών ή/και οπτικοακουστικών έργων ανά την Ευρώπη·
• να παράσχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με οργανισμούς σε άλλους τομείς ώστε να παροτρύνουν μια περιεκτικότερη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο μακροπρόθεσμη απάντηση στην παγκόσμια αυτή πρόκληση.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,600,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

09/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/04/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

 Άντρη Χατζηανδρέου
Λειτουργός Culture
Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου
Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ. +357 22463104
Φαξ. +357 22463106

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-desks_en.htm

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/refugee-integration-projects_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.