ΚΛΕΙΣΤH

Support to literary translation projects 2016


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support to literary translation projects 2016

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 13/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι κύριοι στόχοι για τη στήριξη των έργων της λογοτεχνικής μετάφρασης είναι η υποστήριξη της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ένωση και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και η προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας λογοτεχνικών έργων υψηλής ποιότητας, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά τα λογοτεχνικά έργα στην Ένωση και πέραν αυτής, και η προσέλκυση νέων αναγνωστών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι κύριοι στόχοι για τη στήριξη των έργων της λογοτεχνικής μετάφρασης είναι η υποστήριξη της
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ένωση και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο
υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και η προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας λογοτεχνικών έργων υψηλής ποιότητας, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά τα λογοτεχνικά έργα στην Ένωση και πέραν αυτής, και η προσέλκυση νέων αναγνωστών.
Οι προτεραιότητες είναι οι ακόλουθες:
- υποστήριξη της κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή προσβασιμότητα
- στήριξη της προώθησης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στη διανομή όσον και στην προώθηση των έργων.
- ενθάρρυνση της μετάφρασης και της προώθησης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμα.
- ενθάρρυνση των μεταφράσεων από λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά (καστελιάνικα) δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλουν σε ευρύτερη κυκλοφορία των έργων.
- ενθάρρυνση της μετάφρασης λιγότερο εκπροσωπούμενων ειδών, όπως έργων για νέους (παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες), βιβλίων κόμικς/εικονογραφημένων αφηγημάτων, σύντομων ιστοριών ή ποίησης.
- ενθάρρυνση της μετάφρασης και της προώθησης των συγγραφέων που κέρδισαν το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κύριοι στόχοι για τη στήριξη των έργων της λογοτεχνικής μετάφρασης είναι η υποστήριξη της
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ένωση και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο
υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και η προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας λογοτεχνικών έργων υψηλής ποιότητας, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά τα λογοτεχνικά έργα στην Ένωση και πέραν αυτής, και η προσέλκυση νέων αναγνωστών.
Οι προτεραιότητες είναι οι ακόλουθες:
- υποστήριξη της κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή προσβασιμότητα
- στήριξη της προώθησης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στη διανομή όσον και στην προώθηση των έργων.
- ενθάρρυνση της μετάφρασης και της προώθησης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμα.
- ενθάρρυνση των μεταφράσεων από λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά (καστελιάνικα) δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλουν σε ευρύτερη κυκλοφορία των έργων.
- ενθάρρυνση της μετάφρασης λιγότερο εκπροσωπούμενων ειδών, όπως έργων για νέους (παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες), βιβλίων κόμικς/εικονογραφημένων αφηγημάτων, σύντομων ιστοριών ή ποίησης.
- ενθάρρυνση της μετάφρασης και της προώθησης των συγγραφέων που κέρδισαν το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λιγότερα

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/04/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

 Άντρη Χατζηανδρέου
Λειτουργός Culture
Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου
Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: culture@creativeeuropecyprus.eu
Τηλ. +357 22463104
Φαξ. +357 22463106

 

Σημείο Επαφής EE

Education, Audio-visual and Culture Executive Agency
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2016_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.