ΚΛΕΙΣΤH

Support for training


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for training

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/06/2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Eνίσχυση της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην αγγλική.Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων του οπτικοακουστικού τομέα, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η διευκόλυνση της απόκτησης και της βελτίωσης δεξιοτήτων και ικανοτήτων από επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα και η ανάπτυξη δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή στις εξελίξεις της αγοράς, καθώς και η δοκιμή νέων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη ακροατηρίου και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Το υποπρόγραμμα MEDIΑ παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου φάσματος μέτρων κατάρτισης για την προώθηση της απόκτησης και της βελτίωσης δεξιοτήτων και ικανοτήτων από επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και πρωτοβουλίες ανταλλαγής γνώσεων και δικτύωσης. συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών.

Παρατίθεται στην αγγλική.Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων του οπτικοακουστικού τομέα, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η διευκόλυνση της απόκτησης και της βελτίωσης δεξιοτήτων και ικανοτήτων από επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα και η ανάπτυξη δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή στις εξελίξεις της αγοράς, καθώς και η δοκιμή νέων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη ακροατηρίου και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Το υποπρόγραμμα MEDIΑ παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου φάσματος μέτρων κατάρτισης για την προώθηση της απόκτησης και της βελτίωσης δεξιοτήτων και ικανοτήτων από επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και πρωτοβουλίες ανταλλαγής γνώσεων και δικτύωσης. συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7,300,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει:
- το 60 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, στην περίπτωση δράσης που υλοποιείται σε χώρες που συμμετέχουν στα υποπρόγραμμα MEDIA·
- το 80 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, στην περίπτωση δράσης που υλοποιείται σε χώρες εκτός του υποπρογράμματος MEDIA.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/12/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/04/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Γιάννα Αμερικάνου, MEDIA Officer
Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 357 22463105
E-mail: media@creativeeuropecyprus.eu  
Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-training-eacea062016_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.