ΚΛΕΙΣΤH

Support to Audience Development


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support to Audience Development

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/22/2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι να αυξηθεί η ικανότητα των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων με δυνατότητα να κυκλοφορούν στην Ένωση και πέραν αυτής, και να διευκολύνουν την ευρωπαϊκή και διεθνή συμπαραγωγή , συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής με τους τηλεοπτικούς φορείς.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Δράση 1: Κινηματογραφική μόρφωση

Σχέδια τα οποία παρέχουν μηχανισμούς για καλύτερη συνεργασία των πρωτοβουλιών κινηματογραφικής μόρφωσης ανά την Ευρώπη με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης αυτών των πρωτοβουλιών.
Τα σχέδια προϋποθέτουν τουλάχιστον 3 εταίρους (επικεφαλής του σχεδίου και τουλάχιστον 2 εταίροι) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της κινηματογραφικής μόρφωσης και προέρχονται από τρεις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και καλύπτουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές γλώσσες.

Δράση 2: Πρωτοβουλίες ανάπτυξης ακροατηρίου

Πρωτοβουλίες ανάπτυξης ακροατηρίου οι οποίες εστιάζουν σε καινοτόμες και συμμετοχικές στρατηγικές για τη γνωριμία ευρύτερων, κυρίως νεώτερης ηλικίας, ακροατηρίων με τις ευρωπαϊκές ταινίες.
- Τα σχέδια περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 εταίρους (επικεφαλής του σχεδίου και τουλάχιστον 2 εταίροι) από τον οπτικοακουστικό τομέα προερχόμενους από 3 χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA·
- Τα σχέδια έχουν ως αποδέκτες ακροατήρια σε τουλάχιστον 3 χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA·
- Τα σχέδια επικεντρώνονται σε ευρωπαϊκές ταινίες.
Εξαιρούνται οι εξής τύποι σχεδίων:
- δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης μεμονωμένων ταινιών·
- συνήθεις δραστηριότητες διανομής ταινιών και φεστιβάλ που ενδέχεται να υποστηρίζονται από άλλες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του υποπρογράμματος MEDIA στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».

 

Δράση 1: Κινηματογραφική μόρφωση

Σχέδια τα οποία παρέχουν μηχανισμούς για καλύτερη συνεργασία των πρωτοβουλιών κινηματογραφικής μόρφωσης ανά την Ευρώπη με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης αυτών των πρωτοβουλιών.
Τα σχέδια προϋποθέτουν τουλάχιστον 3 εταίρους (επικεφαλής του σχεδίου και τουλάχιστον 2 εταίροι) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της κινηματογραφικής μόρφωσης και προέρχονται από τρεις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και καλύπτουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές γλώσσες.

Δράση 2: Πρωτοβουλίες ανάπτυξης ακροατηρίου

Πρωτοβουλίες ανάπτυξης ακροατηρίου οι οποίες εστιάζουν σε καινοτόμες και συμμετοχικές στρατηγικές για τη γνωριμία ευρύτερων, κυρίως νεώτερης ηλικίας, ακροατηρίων με τις ευρωπαϊκές ταινίες.
- Τα σχέδια περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 εταίρους (επικεφαλής του σχεδίου και τουλάχιστον 2 εταίροι) από τον οπτικοακουστικό τομέα προερχόμενους από 3 χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA·
- Τα σχέδια έχουν ως αποδέκτες ακροατήρια σε τουλάχιστον 3 χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA·
- Τα σχέδια επικεντρώνονται σε ευρωπαϊκές ταινίες.
Εξαιρούνται οι εξής τύποι σχεδίων:
- δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης μεμονωμένων ταινιών·
- συνήθεις δραστηριότητες διανομής ταινιών και φεστιβάλ που ενδέχεται να υποστηρίζονται από άλλες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του υποπρογράμματος MEDIA στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».

 

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,200,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/11/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/03/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Γιάννα Αμερικάνου, MEDIA Officer
Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 357 22463105
E-mail: media@creativeeuropecyprus.eu  
Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/audience-development-2016_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.