ΚΛΕΙΣΤH

Distribution Selective Scheme - Support for the transnational distribution of European Films 2016


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Distribution Selective Scheme - Support for the transnational distribution of European Films 2016

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/13/2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι εκστρατείες για τη διανομή μη εγχώριων ευρωπαϊκών
ταινιών που υποβάλλονται ως μέρος μιας επιλέξιμης ομάδας με τουλάχιστον 7 διανομείς, η οποία
συντονίζεται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της ταινίας.
Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί στο μεγαλύτερο μέρος από παραγωγό/παραγωγούς που είναι
εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να έχει υλοποιηθεί με
σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις εν λόγω χώρες. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο
μυθοπλασίας, κινούμενο σχέδιο ή ντοκιμαντέρ μήκους όχι μεγαλύτερου των 60 λεπτών και από χώρα
διαφορετική από τη χώρα διανομής.
Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες,
παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις.
Οι ταινίες από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό
παραγωγής το πολύ €10 εκατ.
Για να είναι επιλέξιμη μία ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από
το 2013.
Η προβολή της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες (εκτός από τις πρεμιέρες και τις ειδικές προβολές)
θα πραγματοποιείται στις οικείες χώρες το νωρίτερο την ίδια μέρα με την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης και μέσα στους 18 μήνες μετά τη σχετική προθεσμία για υποβολή.

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι εκστρατείες για τη διανομή μη εγχώριων ευρωπαϊκών
ταινιών που υποβάλλονται ως μέρος μιας επιλέξιμης ομάδας με τουλάχιστον 7 διανομείς, η οποία
συντονίζεται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της ταινίας.
Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί στο μεγαλύτερο μέρος από παραγωγό/παραγωγούς που είναι
εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να έχει υλοποιηθεί με
σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις εν λόγω χώρες. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο
μυθοπλασίας, κινούμενο σχέδιο ή ντοκιμαντέρ μήκους όχι μεγαλύτερου των 60 λεπτών και από χώρα
διαφορετική από τη χώρα διανομής.
Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες,
παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις.
Οι ταινίες από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό
παραγωγής το πολύ €10 εκατ.
Για να είναι επιλέξιμη μία ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από
το 2013.
Η προβολή της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες (εκτός από τις πρεμιέρες και τις ειδικές προβολές)
θα πραγματοποιείται στις οικείες χώρες το νωρίτερο την ίδια μέρα με την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης και μέσα στους 18 μήνες μετά τη σχετική προθεσμία για υποβολή.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€9,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Κατ' αποκοπήν ποσό

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/10/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/06/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Διεύθυνση: Λεωφ. Ιφιγενείας , 2007 Στρόβολος, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu (προσωρινά υπό κατασκευή)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@creativeeuropecyprus.eu

                                         

Προϊστάμενος

Nenad Bogdanovic – Εκτελεστικός Διευθυντής Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

τηλ: +357 22463145

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nenad@creativeeuropecyprus.eu , n.bogdanovic@cyso.org.cy

 

Υποπρόγραμμα Οπτικοακουστικός Τομέας

Γιάννα Αμερικάνου,

Λεωφόρος 27 Ιφιγενείας, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία

τηλ: +357 22463105

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: media@creativeeuropecyprus.eu

 

Υποπρόγραμμα Πολιτισμός

Άντρη Χατζηανδρέου, Culture Officer

Λεωφόρος 27 Ιφιγενείας, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία

τηλ +357 22463104

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: culture@creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

EACEA-DISTRIBUTION-SELECTIVE@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.