ΚΛΕΙΣΤH

Support for Online Distribution


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for Online Distribution

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 28/2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση υποβολης προτάσεων για την ηλεκτρονική διανομή θα παρέχει στήριξη σε:

  • Δράση 2: προετοιμασία των ψηφιακών πακέτων που διευκολύνουν την εμπορευματοποίηση των Ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων σε υπηρεσίες VOD που να παρέχονται σε χώρες όπου τα έργα αυτά δεν είναι διαθέσιμα
  • Δράση 3: καινοτόμες προσεγγίσεις για κυκλοφορίες σε πολυπλατφόρμες μίας ή περισσότερων ευρωπαϊκών ταινιών σε τουλάχιστον δύο χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα MEDIA.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,150,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Δράση 2: 60% του επιλέξιμου κόστους, Δράση 3: 50% του επιλέξιμου κόστους

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

03/07/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/09/2015

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-online-distribution-eacea-282015_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.