ΚΛΕΙΣΤH

Support for Development of Single Projects 2015 - Phase 2


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for Development of Single Projects 2015 - Phase 2

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/17/2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA ως προς την ενίσχυση της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές, και με τηλεοπτικούς φορείς.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι ακόλουθες δραστηριότξητες είναι επιλέξιμες μέσα από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων:

 • Κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια και δημιουργικά ντοκιμαντέρ ελάχιστης διάρκειας 60 λεπτών, που προορίζονται κυρίως για κινηματογραφική προβολή
 • Ταινίες μυθοπλασίας (αυτοτελή έργα ή σειρές) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια (αυτοτελή έργα ή σειρές) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ (αυτοτελή έργα ή σειρές) διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, που προορίζονται κυρίως για τηλεοπτική προβολή
 • Έργα μυθιστορηματικού περιεχομένου, συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 50 λεπτών, που προορίζονται κυρίως για εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες.

 

Οι ακόλουθες δραστηριότξητες είναι επιλέξιμες μέσα από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων:

 • Κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια και δημιουργικά ντοκιμαντέρ ελάχιστης διάρκειας 60 λεπτών, που προορίζονται κυρίως για κινηματογραφική προβολή
 • Ταινίες μυθοπλασίας (αυτοτελή έργα ή σειρές) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια (αυτοτελή έργα ή σειρές) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ (αυτοτελή έργα ή σειρές) διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, που προορίζονται κυρίως για τηλεοπτική προβολή
 • Έργα μυθιστορηματικού περιεχομένου, συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 50 λεπτών, που προορίζονται κυρίως για εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες.

 

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η αιτούμενη επιχορήγηση υπολογίζεται με βάση το είδος του έργου:

 • 60.000 ευρώ στην περίπτωση των κινουμένων σχεδίων
 • 25.000 ευρώ στην περίπτωση του δημιουργικού ντοκιμαντέρ
 • 50.000 ευρώ στην περίπτωση της φαντασίας, αν ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός της παραγωγής είναι ίσος / πάνω από   1,5 εκατομμύρια ευρώ και 30.000 ευρώ, εφόσον ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός παραγωγής είναι κάτω από 1,500,000 ευρώ.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/01/2015

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
eacea-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/contact/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-projects-2015_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.