ΚΛΕΙΣΤH

Fostering European integration through culture by providing new subtitled versions of selected TV programmes across all Europe


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA με προϋπολογισμό 56% των €1,46 δισεκατομμυρίων του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Fostering European integration through culture by providing new subtitled versions of selected TV programmes across all Europe

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/S16/2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος του πιλοτικού έργου «Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέσω του Πολιτισμού με την παροχή νέων εκδόσεων υποτίτλων επιλεγμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη» είναι να δοκιμάσει καινοτόμες στρατηγικές για την παροχή υποτίτλων του ευρωπαϊκού πολιτιστικού προγραμματισμού, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διαδικτυακής διάδοσης του πολιτιστικού περιεχομένου.

Ο στόχος είναι να δοκιμαστεί η προστιθέμενη αξία του υποτιτλισμού για την διαδικτυακή κυκλοφορία και τις συντονισμένες δραστηριότητες του ευρωπαϊκού πολιτιστικού οπτικοακουστικού προγραμματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το πιλοτικό πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την παροχή 600 ωρών το ελάχιστο, ευρέος φάσματος ευρωπαϊκών υποτίτλων οπτικοακουστικού πολιτιστικού περιεχομένου διαδικτυακά σε ένα αριθμό περιοχών και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της δράσης αυτής.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική.

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

24/09/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

 

 

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
eacea-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/contact/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2014-eac-s16_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.